PostHeaderIcon نکات مهم حضور در جلسه امتحانات

دانشجوی گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای شما در امتحانات پایانترم به نکات زیر توجه نمایید:

 

1- شهریه کل 100% دانشجو به دو قسمت 85% (سهم مرکز علمی-کاربردی اسلام آبادغرب-خضراء) و شهریه 15% (سهم سازمان مرکزی یا سهم ستاد) تقسیم بندی میشود.که شهریه 85% باید ازطریق حضور دربانک ملی و بصورت واریز فیش صورت گرفته وفیش آن تحویل مسئول مالی گردد و شهریه 15% نیز باید از طریق ورود به سایت آموزش و ازطریق کارت بانکی واریز گردد ونیازی به تحویل رسید آن نیست!

2- دانشجوی گرامی درصورت داشتن بدهی ، سایت آموزش شما قفل میباشد که در آن مبلغ بدهی 85% مشخص گردیده است که باید ازطریق فیش بانکی بحساب 0107259519001 نزد بانک ملی بحساب دانشگاه واریز گردیده وفیش واریزی را نیز تحویل امور مالی دانشگاه (خانم پرنو) داده شود.

3-- دانشجو گرامی برای دریافت کارت ورودبه جلسه حتماً باید شهریه 15% خود را نیز ازطریق سایت آموزش واریز نمایید تا بتوانید کارت ورودبه جلسه خود را دریافت نمایید (در قسمت برنام هفتگی میتوانید کارت ورودبه جلسه خود را دریافت نمایید)

4-دقت شود حتما پرینت کارت ورودبه جلسه با درج شماره صندلی درآن را همراه داشته باشید (درصورتیکه شماره صندلی درآن مشخص نیست پس از چند گذشت روز مجدداً نسبت به دریافت وچاپ آن از طریق سایت آموزش اقدام نمایید)

5- استفاده از موبایل تحت هرعنوانی تقلب محسوب میگردد حتی به بهانه ماشین حساب !!!

6- درصورت داشتن اعتراض به نمره پس از اعلام نمره شما در سایت ، باید 2 کار زیر را انجام دهید : 1-درج اعتراض در سایت در بخش کارنامه 2-  مراجعه حضوری به آموزش و تکمیل فرم اعتراض

نکته مهم پایانی :

همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است وتحت هیچ عنوانی اجازه ورود دانشجو بدون در دست داشتن کارت ورودبه جلسه داده نخواهد شد ومطابق مقررات درس دانشجو حذف کمیسیون خواهد شد !!!

موفق  و سربلند باشید - دایره امتحانات مرکز علمی-کاربردی اسلام آبادغرب