PostHeaderIcon ثبت نام پذیرش کارشناسی مهر 95 دانشگاه تا دوشنبه 29 شهریور تمدید شد

رشته های مرکز علمی-کاربردی اسلام آبادغرب (خضراء) در پذیرش مهر و بهمن95  -

مهلت ثبت نام در سایت سازمان سنجش :  کارشناسی ناپیوسته >>> حداکثر تا دوشنبه 29 شهریورماه

(متقاضیان گرامی جهت پیش ثبت نام واطمینان از ثبتنام قطعی میتوانند با در دست داشتن کپی شناسنامه-کارت ملی و دیپلم/فوق دیپلم حضوراً به دانشگاه مراجعه نمایند)

مقطع کاردانی :


ردیف

نام رشته

گرایش

کد رشته

ترم پذیرش (شروع کلاس)

جنسیت پذیرش

1

فناوری اطلاعات (IT)

اینترنت وشبکه های گسترده

11562 

مهرماه 95 

- 

مرد و زن 

2

معماری

معماری داخلی

16016 

مهرماه 95 

- 

مرد و زن 

3

مکانیک

ماشین افزار

10888 

مهرماه 95 

- 

مرد  

4

حقوق

خدمات قضائی

13713

مهرماه 95

-

مرد و زن

5

حسابداری

حسابداری مالی

14973

مهرماه 95

-

مرد و زن

6

نقشه کشی صنعتی

-

11176

مهرماه 95

-

مرد و زن

7

حسابداری

حسابداری مالیاتی

15044

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

8

دوخت و تکنولوژی لبـاس

-

16258

-

بهمن ماه 95

زن

9

بازاریابی

-

14497

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

10

نرم افزار

برنامه سازی کامپیوتر

11868

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

11

شبکه های کامپیوتری

-

11348

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

12

شهرسازی

-

11975

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

13

حقوق

شورای حل اختلاف

13801

-

بهمن ماه 95

مرد و زن

مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) :

ردیف

نام رشته

گرایش کد رشته در دفترچه

ترم پذیرش (شروع کلاس)

جنسیت پذیرش

1

حقوق

ارشاد در امور مدنی

22535

مهرماه 95

-

مرد و زن

2

حسابداری

حسابداری مالی

22283

مهرماه 95

-

مرد و زن

3

معماری

طراحی محیط داخلی

23837

مهرماه 95

-

مرد و زن

4

مهندسی مکانیک

ماشین افزار

-

مهرماه 95

-

مرد و زن

5

مهندسی شبکه های کامپیوتری

-

21159

مهرماه 95

-

مرد و زن

6

مهندسی نقشه کشی صنعتی

-

20417

-

بهمن ماه95

مرد و زن

توجه شود ثبت نام رشته های کاردانی 1- دوخت وتکنولوژی لباس  2-حقوق (شورای حل اختلاف)  3-بازاریابی ,... درهمین پذیرش (تابستان95) صورت میگیرد اما شروع کلاسها از بهمن ماه95 می باشد.

آدرس : اسلام آبادغرب- بلوارشهیدچمران- روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)- خیابان شهید همت میره بیگی - 08345228789