PostHeaderIcon تقویم آموزشی انتخاب واحد ترم مهر95 (نیمسال اول 96-95)

بازه زمانی انتخاب واحد ترم مهر95 : شروع 15 الی 24 شهریور95 بر اساس سال و ترم ورودی دانشجو - * شروع کلاس : 27 شهریورماه - امتحانات : 18 الی 30 دیماه

*** تذکر مهم : دقت شود هر ورودی یک یا دو روز بر اساس جدول زیر مهلت انتخاب واحد دارد نه اینکه از 15 تا 24 شهریور مهلت داشته باشد.

 

 

(دانشجویان گرامی که بیش از 12 واحد دارند بایستی جهت انتخاب واحد ترم مهر مبلغ علی الحساب 350 هزارتومان و کمتر از 12 واحد مبلغ 200 هزارتومان بحساب دانشگاه 0107259519001 نزد بانک ملی ایران واریز نمایند و فیش واریزی را تحویل امور مالی دهند)

آخرین بروزرسانی (سه شنبه, 09 شهریور 1395 ساعت 04:21)