PostHeaderIcon فرمهای آموزش(مهمان.انتقال.حذف اضطراری.معادلسازی و..)

 

دریافت فرم های آموزش

دانشجویان گرامی جهت دانلود فرم ها در قالب فایل pdf روی گزینه " دریافت" کلیک کنید

 

فرم درخواست میهمان                         دریافت

فرم درخواست انتقال                           دریافت

فرم تقاضای تغییر رشته                        دریافت

فرم حذف و اضافه                              دریافت

فرم حذف اضطراری                             دریافت

فرم مرخصی تحصیلی                          دریافت

فرم تحویل دانشنامه                           دریافت

فرم معادلسازی                                 دریافت

فرم درخواست تغییر رشته                    دریافت

فرم درخواست انتقال توام با تغییر رشته    دریافت

 

آيين نامه انجمن دانشجويي دانشگاه علمي کاربردی(جهت دانلود کلیک کنید) 

 

 طرح هاي اشتغال زا
 کاربرگ شماره1 (جهت دانلود کلیک کنید)
 2ـ
شيوه نامه حمايت از طرح هاي اشتغال زا (جهت دانلود کلیک کنید)
 3ـ فرايند اجراي طرح هاي اشتغال زاي انجمن هاي علمي دانشجويی(جهت دانلود کلیک کنید)

 

 

 

 فرم ها
 1ـ
فرم طرح تحقيقاتي ـ پژوهشي(جهت دانلود کلیک کنید)
 2ـ
فرم برنامه علمي ـ اجراي(جهت دانلود کلیک کنید)
 3ـ
فرم گزارش نويسي طرح (جهت دانلود کلیک کنید)

 

 فرم عضويت در انجمن علمي دانشجويي مرکز   (جهت دانلود کلیک کنید)

 


 حمايت از طرح هاي انجمن علمي
 1ـ
شيوه نامه حمايت از طرح هاي انجمن علمی(جهت دانلود کلیک کنید) 
فرم طرح کسب و کار(جهت دانلود کلیک کنید)
 3ـ فرم خلاصه طرح(جهت دانلود کلیک کنید)
 4ـ نحوه ارزيابي طرح (جهت دانلود کلیک کنید)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود آیین نامه چاپ کتاب