PostHeaderIcon معرفی رشته مکانیک -تاسیسات ساختمانی

تاسیسات از رشته هایی است که عمومیت آن بسیار گسترش یافته اگر بخواهیم راحت صحبت کنیم نقش تاسیسات همان نقش عوامل پشت صحنه را در یک فیلم سینمائی بازی می کند .
وقتی اتاق ها را گرم و لامپ های آن را روشن می بینیم به راحتی نمی توان ذهن را به سمت تاسیسات گرمائی آن ساختمان یا نیروگاه های عظیم که لامپ ها را برای ما روشن می کند حرکت داد .
برای این رشته به یک ساختمان اشاره می کنیم که با توجه به ساخت ساختمان ، تعداد اتاق ها ، ساختمان های کناری یا باز بودن محیط اطراف ساختمان ، تعداد طبقات و عوامل دیگر می تواند طراحی شود .
بر همین مبنا هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح ، محاسبه ، اجرا ، راه اندازی سرویس و نگهداری تاسیسات بهداشت ، تاسیسات گرمایی ، تاسیسات گاز رسانی ساختمان های مسکونی و راه اندازی و سرویس و تعمیر دستگاههای سرد کننده خانگی و تجاری ، نقشه خوانی و نقشه کشی تاسیسات بهداشتی ، حرارتی ،گاز رسانی و برودتی آشنا می شوند .

صنعت و بازار کار

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :

* نصاب و لوله کشی تاسیسات حرارت مرکزی
* جوشکار برق و گاز
* نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان
* برقکار و راه انداز دستگاه های تاسیساتی
* طراح ، مجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی و تجاری
* راه انداز و تعمیرکار دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری
* لوله کش آب گرم و سرد ساختمان های مسکونی و تجاری با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری
* راه انداز و تعمیرکار سیستم های حرارت مرکزی با آب گرم (شوفاژ) و .....


تعريف و هدف :

اين دوره يکی از دوره های آموزش عالی است که با بکارگيری علوم و تکنولوژی مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازی تاسيسات حرارتی و برودتی نظير : تاسيسات بهداشتی و گازرسانی – اطفا حريق و آسانسور – تاسيسات حرارت مرکزی و تهويه مطبوع ساختمانها – تاسيسات برودتی و سردخانه ها ونيز توليد دستگاههای حرارتی و برودتی که اساس آنها مبتنی برتبديل انرژی و انتقال حرارت و جرم است می تواند کارآيی لازم را به متخصصان بدهد و آنها را آماده سازد تا در صنايع حرارتی و برودتی عهده دار مسئوليت گردند.

زمينه ها و عناوين شغلي رشته مذکور عبارتست از: 

  • راه انداز و تعمير کار دستگاههاي سرد کننده خانگي 

و ... راه انداز و تعمير کار سيستم  هاي حرارت مرکزي 

 • جوشکاري برق وگاز 

 • لوله کش آب گرم و سرد ساختمان 

 • برقکار و راه انداز دستگاههاي تأسيساتي با استفاده از لوله هاي فلزي و پليمري 

 • نقشه کش تأسيسات مکانيکي ساختمان 

 طراح، مجري و ناظر لوله کشي گاز خانگي و تجاري  • 

نصاب و لوله کش تأسيسات حرارت مرکزي  • 

 و .........

آينده علمي اين رشته :

هنر جويان اين رشته مي توانند در دوره هاي كارداني آموزشکده های فنی  –كارشنـــــاســي و كارشناسي ارشد و دكترا در دانشــگا ههاي داخل و خارج كشور در گروه مکانیک  به ادامه تحصيل بپردازند. 

آينده شغلي اين رشته‌: 

براي كساني كه مهارتهاي لازم را در بخش هــاي مختلف اين رشه بدست آورند بــــازار گار خوب و مطلوبي در سراسر ايران خصوصــــــاً در كارخانجات صنعتــــــي كارگاههاي صنعتي ،و  کارگاه های ساختمان سازی كليه شهر ها و روستا ها و ادارات دولتی و برج های مسکونی و غیره وجود دارد .